Telefon

+36 30 620 3023

Üzenet Bert Hellingertől

„Az élet csalódást okoz, ezért abbahagyod az illúziókkal való élést, és meglátod a valóságot Az élet mindent elpusztít ami fölösleges, amíg csak a fontos marad. Az élet nem hagy békében, ezért abbahagyod az önmagad hibáztatását, és elfogadsz mindent úgy, ahogy „van”. Az élet elveszi amid van, amíg abba nem hagyod a panaszkodást és nem kezdesz […]

Lélekről másként’ …

“Amikor most a lélekről beszélek, valami mást értek rajta, mint azt, amit általában léleknek nevezünk. Nem olyasmire gondolok, ami a miénk, amivel rendelkezünk. Ez a lélek közösségként köt össze bennünket, mégpedig egyre nagyobb körökben. Ilyen körök a testrészeink, a családtagjaink, a nemzetségünk és a népünk tagja, s ezen felül vannak további körök is, amelyekben egyfajta […]

Nehéz sors nyomán ….

„A családállítás azon a tapasztalaton alapul, hogy mindannyian össze vagyunk kötve szűkebb és kiterjedt családunk tagjaival. Mintha lenne egy rejtett információs háló, ami minden családtagról minden információt tartalmaz. A háló működésének sajátja, hogy ha valakinek nehéz sors jutott, akkor azt egy később született családtag megismétli. Így könnyen előfordulhat, hogy nem azért tűnik meddőnek valaki, mert […]

Kiegyenlítődés

„Azt látjuk, hogy a családokban generációkon át működik a nyereség és a veszteség kiegyenlítésének a vágya. Ez azt jelenti, hogy a mások kárára előnyt szerzők utána valamilyen veszteséggel fizetnek, így állítva helyre az egyensúlyt. Vagy ha az előnyt szerzők egyben tettesek, legtöbbször nem ők fizetnek, hanem az utódaik. Őket használja fel a család-lélek az elődeik […]

Allergiák

Allergiák, mire gondolj nagy vonalakban- ellenállás, félelem, bűntudati energiák, elfogadás hiánya, elutasítás – alapból Lebontva : Pollen – szexualitással való kapcsolatunk rendezetlensége Parlagfű – saját agresszivitással való kapcsolat rendezésre szorul (hisz maga a születés is már erőszak) Glutén – apával, származással való kapcsolat a rendszerben, bizalom a férfiben, a rendszerben, régi renddel való szakítás belső […]

Utód születése

„Amikor utódok születnek, akkor tesszük velük a legjobbat, ha nem ők állnak a család középpontjában. Sajnos ez ma a legtöbb családban épp fordítva van: minden a gyerek körül forog. Ez a túlzott „gyermek-központúság” a kicsinek épp annyira árt, mint a szülőnek, mert első helyen a párkapcsolatnak, azaz a szülők kapcsolatának kellene állnia.Az anya és az […]

Hová születik a gyermek ..

„A szellemtani ismeretek azt mondják, a lélek oda születik, ahol megfelelőnek találja tanulási folyamatához a feltételeket. Vagyis ha önzetlenséget kell megtanulnia, akkor önző szülőt keres, ha a bizalmat, akkor féltékenyt, ha a megbocsátást, akkor egy folyton hibázót. És így tovább. Az élet adta nehézségek a beavató stációink. Ha szeretettel el tudod fogadni szüleid milyenségét, ballépéseit, […]

Szülő -gyermek

„Amikor a szülők életet adnak a gyerekeknek, nem olyasmit adnak, ami az övéké lenne. Azt adják, amik ők maguk és ehhez sem hozzátenni, sem ebből valamit elvenni vagy maguknak visszatartani nem tudnak. Úgy adják át magukat a gyerekeknek az élettel, ahogy vannak, kiegészítés vagy megtagadás nélkül.” (Bert Hellinger)

Adás és elfogadás

„Az adás és elfogadás áramlása fentről lefelé, az idő áramlása pedig a korábbitól a későbbi felé nem tartható fel és nem fordítható vissza, nem változtatható meg az iránya, sem lentről felfelé vagy a későbbitől a korábbi felé. Ezért a gyerekek mindig a szüleik alatt állnak és ezért következik a későbbi mindig a korábbi után.Az adás […]

A szeretet a rend része

„Mélyen szerető szülők egyetlen generációja meg tudná változtatni a következő generáció hozzáállását, és ezzel együtt a világot.” (Charles Raison pszichiáter) „A szeretet a rend része. A rend megelőzi a szeretetet és a szeretet csak a rend adta keretek között fejlődhet. A rend adott. Kudarcra van ítélve minden próbálkozás, amely ennek a viszonynak a megfordítására és […]