Telefon

+36 30 620 3023

Bert Hellinger

Blog

Bert Hellinger (1925-2019) filozófiát, teológiát és pedagógiát tanult, majd egy katolikus misszionáriusrend tagjaként 16 évig a zuluk között dolgozott a Dél-afrikai Unióban.
Ezt követően foglalkozott pszichoanalízissel, figyelte a csoportdinamika jelenségeit, majd az ősüvöltés-terápia, a tranzakcionális analízis és a hipnoterápia egyes elemeinek átvételével kialakította a családfelállítás módszerének új, un. hellingeri formáját, amelyet a saját megfigyeléseivel és a munkacsoportja tapasztalataival bővítve az évek múlásával továbbfejlesztett. Ezen az úton jutott el a klasszikus családfelállítástól a lélek, később a szellem mozgásáig.
A módszerében a leglényegesebb, hogy ismét összetartozzon, ami elszakadt egymástól.Az egyén csak másokkal kölcsönhatásban bontakozhat ki, egy felállítás megmutatja: az egyén hogyan kapcsolódik a családjához és a környezetéhez. A családfelállítás alkalmazása során olyan jelentős felismerések kerültek felszínre, amelyek előbbre viszik az életet.Nem tartotta magát filozófusnak, „inkább olyan embernek, aki felismert bizonyos dolgokat, amelyek túlmutatnak a terápia keretein”.A családfelállítás során került felszínre, bizonyos felismeréseken keresztül pl. a lelkiismeret szerepe, ez sok családban messzemenő hatást vált ki.
Nagyon érdekelte, milyen módon lehet a családfelállításból adódó felismeréseket az élet más területein is alkalmazni.A módszer világszerte érdeklődést keltett és kelt maga iránt, mára számos helyen alkalmazzák (pl. Spanyolországban iskolákban, nevelési tanácsadás során), sőt Mexikóban a CUDEC-en posztgraduális képzés keretében sajátítható el az ismeretanyag, amelyet Bert Hellinger személyes közreműködéssel szinte élete végéig oktatott.
A róla elnevezett Hellinger-módszert saját területén és a kompetencia határain belül felelősséggel használhatja speciális rendszerállítói képzettséggel és tudással pl. szociális munkás, pedagógus, alkalmazható cégek és szervezetek „átvilágítására” és nem utolsó sorban megfelelő végzettséggel pszichoterápiában.
Minden, ami összefügg a családfelállítói hivatással, a léleknek a mély mozdulataiból származik, amelyek az emberi tervezés határain kívül játszódnak le.
Kriminológus jelöltként a módszer hatásait börtönbeli állítások során figyelem az elítéltek közreműködésével, továbbá kutatom a reintegrációs és a reszocializációs mutatókat.
Forrás: Családleképezés – és rendszerállítás

Ismerd meg többi blogomat is